Pääkuva

Yrityksemme

ProController Finland Oy on perustettu vuonna 2005.

Alusta asti olemme keskittyneet sähköisten taloushallinnon prosessien kehittämiseen. Olemme aina myös vahvasti mukana kehittämässä sähköisiä palveluja ja niissä käytettäviä ohjelmistoja.

Yrityksemme on 100 % kotimaisessa omistuksessa ja omistaa ProController tavaramerkin.

Asiakkaitamme yhdistää vahva halu hoitaa oman yrityksensä asioita kannattavasti, oikea-aikaisesti  ja läpinäkyvin prosessein.

Vahvuutemme

Yli 20 vuoden kokemus erilaisista taloushallinnon ohjelmistoista, hallinnon prosesseista ja niiden kehittämisestä.

Vahva ymmärrys ja osaaminen perinteisten palveluprosessien muuttamisesta sähköisiksi ja niiden kehittämisestä.

Laaja osaaminen eri tehtäväalueista taloushallinnon puolella. Sekä ymmärrys ulkoistettujen palveluiden ja yrityksen itsensä tuottamien palveluiden eroista ja niiden mukanaan tuomista haasteista.